Statut : pobierz plik

Koncepcja Pracy Przedszkola: pobierz plik

Raport z ewaluacji całościowej: pobierz plik

Umowa w sprawie korzystania z usług Przedszkola Nr 25 w roku 2018/2019: pobierz plik

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję: pobierz plik

Program wychowawczo-profilaktyczny: pobierz plik

Przedszkolny zestaw programów nauczania: pobierz plik

Regulamin Wycieczek PS25: zarządzenie dyrektorazałącznik 1