Statut : pobierz plik

Koncepcja Pracy Przedszkola: pobierz plik

Raport z ewaluacji całościowej: pobierz plik

Deklaracja o korzystanie z usług przedszkola 2019-2020: pobierz plik

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję: pobierz plik

Program wychowawczo-profilaktyczny: pobierz plik

Przedszkolny zestaw programów nauczania: pobierz plik

Regulamin Wycieczek PS25: zarządzenie dyrektorazałącznik 1

Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu dla dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: pobierz plik

Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: pobierz plik

Regulamin żywienia: pobierz plik

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym nr 25 w Kielcach w związku z wystąpieniem COVID-19: pobierz plik

Rejestr faktur