Realizowane Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2020/2021

1. Innowacyjny program własny „Przedszkole z oddziałami muzycznymi” autorstwa Jolanty Perlak-Patyńskiej.

2. Innowacja pedagogiczna „Przedszkolak na ścieżce zmysłów” autorstwa Barbary Kowalczyk i Karoliny Olszewskiej.

3. Innowacyjny program własny „Kociołek artystyczny” - autorstwa Kamili Tombarkiewicz, Karoliny Olszewskiej i Mileny Bartkowskiej.

4. Innowacja przyrodnicza „Eksperymentalna szklarnia małych przyrodników” - autorstwa pani Barbary Kowalczyk.

5. Innowacja pedagogiczno-edukacyjna "W królestwie owadów" -autorstwa pani Barbary Kowalczyk.

6.Innowacyjny program wychowania przedszkolnego „Wiem i rozumiem. Dbam o przyrodę” -autorstwa Elżbieta Bukowiecka-Górny, Małgorzata Pawlak Ewa Seno, wydawnictw Oficyna Lex.