Realizowane Innowacje pedagogiczne

 

  1. Innowacyjny program własny „Przedszkole z oddziałami muzycznymi” autorstwa Jolanty Perlak-Patyńskiej.

  2. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego „Poznajemy nasze tradycje. Poznajemy naszych przodków” - autorzy: Elżbieta Bukowiecka-Górny, Małgorzata Pawlak, Ewa Seno, wydawnictw Oficyna Lex.

  3. Innowacyjny program własny „Kociołek artystyczny - autorstwa Kamili Tombarkiewicz, Karoliny Olszewskiej i Mileny Bartkowskiej.

  4. Innowacja przyrodnicza „Eksperymentalna szklarnia małych przyrodników” - autorstwa pani Barbary Kowalczyk.