Dyrektor - mgr Jolanta Perlak-Patyńska
 
Nauczyciele:
 
mgr Milena Bartkowska - wychowawca oddziału I,
 
mgr Karolina Olszewska - wychowawca oddziału II – muzycznego,
 
mgr Barbara Kowalczyk - wychowawca oddziału III a - muzycznego,
 
mgr Barbara Trybus - wychowawca oddziału III b- muzycznego,
 
mgr Anna Chmielewska - wychowawca oddziału IV – muzycznego,
 
mgr Anna Iwan - nauczyciel,
 
mgr Dorota Pacek-Styś - nauczyciel zajęć muzycznych,
 
mgr Magdalena Cabaj - nauczyciel zajęć rytmicznych,
 
Kamila Tombarkiewicz - nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego.
 
mgr Renata Banach - nauczyciel religii

mgr Ewa Kowalczyk - rewalidant

mgr Katarzyna Marzec - logopeda