Dyrektor - mgr Jolanta Perlak-Patyńska

Nauczyciele i specjaliści:

mgr Katarzyna Majewska - wychowawca oddziału I,

mgr Anna Iwan - wychowawca oddziału II – muzycznego,

mgr Barbara Kowalczyk - wychowawca oddziału III - muzycznego,

mgr Karolina Olszewska- wychowawca oddziału IV- muzycznego,

mgr Barbara Trybus - wychowawca oddziału V – muzycznego,

mgr Magdalena Sitkowska- nauczyciel zajęć rytmicznych i muzycznych,

lcn. Łucja Cięcięl- nauczyciel muzyki,

mgr Kamila Kobus - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego,

mgr Bernadett Rzeźnik- nauczyciel wychowania przedszkolnego, rewalidant

mgr Aleksandra Janyst- nauczyciel współorganizujący, logopeda, rewalidant

mgr Renata Banach - nauczyciel religii

mgr Karolina Olszewska – logopeda

mgr Barbara Kowalczyk - terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI