Dnia 17 grudnia rozstrzygnięto konkurs świąteczny „Podłaźniczki i stroiki
bożonarodzeniowe”.

Konkurs na stroik świąteczny pt. „Podłaźniczki i stroiki bożonarodzeniowe”

Kielce, 14.11.2019r.

„Polska – moja ojczyzna”

- sprawozdanie z przebiegu II edycji Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej dla przedszkoli i uczniów klas pierwszych szkół podstawowych –

Do konkursu recytatorskiego „Mój mały przyjaciel – Pies i Kot” zakwalifikowano 19 dzieci. W konkursie brało udział 17 dzieci (w dniu rozstrzygnięcia konkursu - 2 dzieci było nieobecnych).

Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody „BABA JAGA” zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach do udziału w Przedszkolnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Mój mały przyjaciel – Pies i Kot”

Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody „Baba Jaga” zaprasza wszystkie przedszkolaki do udziału w konkursie plastycznym „DRZEWA WOKÓŁ NAS” – III edycja.