Regulamin konkursu oraz Karta zgłoszenia Uczestników i Formularz zgody na utrwalenie artystycznego wykonania: POBIERZ PDF