Kielce, 14.11.2019r.

„Polska – moja ojczyzna”

- sprawozdanie z przebiegu II edycji Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej dla przedszkoli i uczniów klas pierwszych szkół podstawowych –

 

Dnia 14 listopada 2019r. o godz. 13.00, na Małej Scenie Domu Kultury Zameczek w Kielcach odbyła się II edycja Konkursu Wokalnego „Polska – moja ojczyzna” zorganizowanego dla uczczenia 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Tegoroczną edycję konkursu „Polska – moja ojczyzna” zorganizowano we współpracy z Domem Kultury Zameczek w Kielcach. Patronat honorowy sprawowali: Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, Prezydent Miasta Kielce oraz Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach, natomiast patronat medialny objęło Radio Fama oraz Radio eM Kielce. Konkurs znakomicie poprowadził, mający doskonały kontakt z młodymi wiekiem uczestnikami – redaktor Radia eM Kielce, Pan Piotr Zawadzki.

Rywalizację wokalną poprzedził krótki program artystyczny w wykonaniu podopiecznych Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach, którzy swoim występem wprowadzili przybyłych gości w tematykę spotkania, jak również przypomnieli istotę najważniejszego we współczesnej historii Polski – listopadowego święta. Zaproszeni Goście wraz z Chórem Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach, pod dyrekcją Magdaleny Cabaj, uroczyście odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego wyrażając tym samym umiłowanie swojej Ojczyzny.

W tegorocznej edycji rywalizacja wokalna odbywała się tylko w kategorii solistów. Do udziału w konkursie zakwalifikowano łącznie 15 uczestników z 8 kieleckich przedszkoli oraz 3 szkół podstawowych. Na scenie wystąpiło 14 dziewcząt w wieku 6-7 lat oraz „rodzynek” - chłopiec w wieku przedszkolnym. Wykonawcom utworów o tematyce patriotycznej towarzyszyła wspaniała publiczność: uczniowie i wychowankowie kieleckich placówek oświatowych wraz z nauczycielami i rodzicami oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili członkowie Klubu Seniora w Kielcach oraz wychowankowie sekcji muzycznej Internatu Szkół Elektrycznych w Kielcach dowodząc tym samym faktu, iż „muzyka łączy pokolenia”. Wspaniała publiczność gromkimi brawami dopingowała i wspierała ze wszystkich sił młodych artystów, doceniając tym samym ich niezwykłe talenty i ogromną odwagę. Łącznie na widowni zasiadło ponad 100 osób.

Rywalizację muzyczną oceniało powołane jury w następującym składzie:

• Pan Jacek Staromłyński – Kuratorium Oświaty w Kielcach
• Pani Teresa Wołczyk-Rosołowska – Dyrektor Dom Kultury „Zameczek” w Kielcach
• Pani Jolanta Perlak-Patyńska – Dyrektor PS nr 25 w Kielcach
• Pani Aneta Czaban – Redaktor Naczelny Radia Fama Kielce
• Pani Magdalena Cabaj – koordynator Małej Fermaty oraz Dyrygent Chóru Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach
• Pan Artur Telus – instruktor muzyczny Zameczkowego Studia Piosenki w Kielcach

W trakcie obrad jury publiczność miała okazję obejrzeć filmy edukacyjno-przyrodnicze udostępnione przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego ukazujące piękno naszej małej ojczyzny – Kielecczyzny. Ponadto prezentację multimedialną ubogaciły udostępnione Przewodniki po najciekawszych zakątkach i atrakcjach turystycznych województwa świętokrzyskiego. Równocześnie publiczność miała sposobność do aktywnego zaangażowania się w rywalizację solistów oddając głos na kandydata do Nagrody Publiczności. W tym czasie wychowankowie PS nr 25 w Kielcach uczestniczyli we wspólnych zabawach integracyjnych z uczestnikami Konkursu. Zajęcia dla nich poprowadziło Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych oraz instruktor Drużyny Kangura – Przedszkoliady w Kielcach.

Punktem kulminacyjnym konkursu było oczywiście wyłonienie jego laureatów. Członkowie jury mieli bardzo trudne zadanie, bo jak sami później przyznali, młodzi adepci sceny zachwycili ich wspaniałymi występami. Pełna uznania dla uczestników Konkursu Pani Dyrektor DK Zameczek, określiła rywalizację mianem „spektaklu artystycznego”.

Pomimo licznych sympatii kierowanych w stronę wszystkich wykonawców, ostateczne rozstrzygnięcia jury przedstawiają się następująco:

• I miejsce - Amelia Zagrodzka, uczennica klasy I Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach, która zaprezentowała utwór pt. „Jesteśmy stąd”; uczestniczkę do konkursu przygotowała Pani Teresa Kopeć,
• II miejsce – Leticia-Sofia Cmoch uczęszczająca do klasy I Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach, która zaśpiewała nostalgiczną piosenkę patriotyczną pt. „Myślimy o Polsce”, którą wybrała dla niej Pani Urszuli Łakomiec,
• III miejsce – Nadia Jurkowska z Przedszkola Samorządowego nr 39 w Kielcach za interpretację wokalną utworu „To nasza ojczyzna”, która do konkursu przygotowywała się pod kierunkiem Pań: Elżbiety Grusieckiej oraz Elżbiety Suchogórskiej,
• Nagroda specjalna Dyrektora Domu Kultury Zameczek trafiła do Klaudii Kalety reprezentującej Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną w Kielcach, którą do konkursu przygotowała Pani Katarzyna Lach. Klaudia zachwyciła jurorów wykonaniem utworu pt. „W listopadzie”.
• Nagrodę Radia Fama wręczyła Pani Aneta Czaban, która nie kryjąc wzruszenia zaprosiła do swojego studia trójkę wykonawców: 1) Leona Pocheć z Przedszkola Samorządowego Nr 23 w Kielcach za wykonanie utworu „Biały Orzeł” (nauczyciel – Barbara Kosakiewicz),
2) Nadię Krzysztoszek z Przedszkola Samorządowego nr 4 za wykonanie utworu „Co to jest niepodległość?” (nauczyciel – Sylwia Pisarczyk),
3) Ingę Gajda z Przedszkola Samorządowego nr 14 za wykonanie utworu „Myślimy o Polsce” (nauczyciel – Beata Gogolewska).
• Nagroda Publiczności powędrowała do Leticii-Sofii Cmoch, równocześnie laureatki II miejsca w Konkursie.

Miło nam poinformować, iż dzięki fundatorom nagród (IPN-Delegatura w Kielcach, Filharmonii Świętokrzyskiej, Teatrowi im. St. Żeromskiego, Bawialni Fiku-Miku oraz Parku Rozrywki Fly-Sky), a także zaangażowaniu życzliwych nam ludzi, każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa oraz upominek. Zwycięzcy odebrali nagrody rzeczowe – ogromne maskotki oraz pamiątkowe dyplomy za zdobyte miejsca.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom II edycji międzyszkolnego konkursu wokalnego „Polska-moja ojczyzna”!
Do zobaczenia za rok!!!

Opracowała: Barbara Trybus