Drodzy Rodzice!

Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody „BABA JAGA” zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach do udziału w Przedszkolnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Mój mały przyjaciel – Pies i Kot”

 

Regulamin Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Mój mały przyjaciel – Pies i Kot”

Cele konkursu:

 • Wyrabianie przyjaznego stosunku do zwierząt domowych
 • Popularyzacja literatury dziecięcej
 • Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności
 • Dostarczenie przedszkolakom doznań estetycznych, emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich
 • Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci
 • Rozwijanie zdolności recytatorskich
 • Zainteresowanie poezją
 • Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
 • Zachęcenie do występów na scenie

Organizator:

Organizatorem konkursu jest dyrektor przedszkola Jolanta Perlak-Patyńska, nauczycielki - Barbara Kowalczyk, Barbara Trybus, Anna Iwan, Bernadeta Rzeźnik

Czas trwania konkursu:

Konkurs trwa od 03.11.2020r. do 17.11.2020r.

Formuła konkursu:

Do dnia 17.11.2020 r. należy przesłać filmiki z nagraniami recytacji przez dzieci wierszy. Wskazana formuła konkursu umożliwia także udział w rywalizacji recytatorskiej dzieci pozostających w domu w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju. Sprzyja także budowaniu relacji rówieśniczych a także umożliwia czynny udział w działaniach podejmowanych w naszej placówce. Tym bardziej zachęcamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie. Wszystkie nagrania zostaną zaprezentowane dzieciom w oddziałach zaś zwycięskie prezentacje udostępnione na stronie naszego przedszkola.

Zasady uczestnictwa: 

 • Konkurs w formie elektronicznego nagrania prezentacji przez dziecko utworu poetyckiego
 • W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z wszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach
 • Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden wiersz o wybranych zwierzętach domowych – pies lub kot
 • Uczestników konkursu obowiązuje pamięciowe przygotowanie utworu poetyckiego, czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut
 • Recytatorska prezentacja utworów może być wzbogacona o środki teatralne – gest, ruch, muzyka, elementy scenograficzne
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci od 3- 6 lat
 • Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:
  - do lat 3 – 4
  - do lat 5 – 6
 • Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie nagrania wideo w pliku mp4. Filmy prosimy udostępnić do pobrania z dysku Google. Link do pobrania wraz z informacją nt. autora oraz tytułu recytowanego przez uczestnika wiersza prosimy wysłać jako wiadomość e-mail do wychowawców grup. Wiadomość ta będzie traktowana jako zgłoszenie do konkursu. Na prezentacje czekamy do dnia 17 listopada 2020r.
 • Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane
 • Finał i ogłoszenie wyników odbędzie się 20 listopada 2020 roku o godz. 10.00
 • W przypadku małej ilości zgłoszeń zastrzega się odwołanie konkursu.

Kryteria oceny:

Prezentacje uczestników oceniane będą przez Jury, które w swojej ocenie uwzględniać będzie:

 • Dobór repertuaru do możliwości i wieku dziecka
 • Pamięciowe opanowanie tekstu
 • Ogólny wyraz artystyczny (naturalność wypowiedzi, element ruchu rekwizyty)
 • Dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi)

Nagrody dla laureatów: 

 • Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia dla dzieci
 • Sprawy sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Jury
 • Spośród konkursu zostanie wyłonionych trzech laureatów (laureatów każdej grupie wiekowej)
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny Jury

Jury:

 • Komisję konkursową powołuje organizator
 • W skład komisji wchodzi 5 osób:
  Jolanta Perlak-Patyńska - dyrektor
  Barbara Kowalczyk – nauczyciel
  Barbara Trybus - nauczyciel
  Anna Iwan - nauczyciel
  Bernadeta Rzeźnik - nauczyciel

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!