Zapraszamy do udziału w konkursie „Stroiki Bożonarodzeniowe”,
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 17. 12. 2020 r. o godz. 10 00 w sali oddziału V w Przedszkolu Samorządowym nr 25 w Kielcach.

 

Cele konkursu:

- rozwijanie uzdolnień plastycznych,
- rozwijanie ekspresji plastycznej w kompozycjach świątecznych,
- kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci 3, 4, 5, 6- letnie z Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach.
2. Każda grupa może zgłosić do udziału w konkursie max. troje dzieci.
3. Technika prac – prace przestrzenne.
4. Każda praca powinna zawierać metryczkę z: imieniem i nazwiskiem autora pracy, wiekiem dziecka, grupę, do której uczęszcza dziecko.
5. Prace należy złożyć u organizatora konkursu do 11.12.2020 r.
6. Prace przechodzą na własność organizatora.
7. Kryteria oceny prac: 1) kreatywność – 10 p. 2) użycie niekonwencjonalnych materiałów – 5 p. 3) estetyka wykonania prac – 3 p.
8. Przewidziane są nagrody główne: I, II, III miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

Organizator konkursu: Anna Iwan