Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Nadchodzi Wielkanoc”. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 11.04.2019 r. Rozdanie nagród konkursu nastąpi 16. 04. 2019r. o godz. 10:00 w Przedszkolu Samorządowym nr 25 w Kielcach.

 

Cele konkursu:
- rozwijanie uzdolnień plastycznych,
- umożliwienie dzieciom odzwierciedlenia ekspresji plastycznej,
- integracja przedszkolaków.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci 3, 4, 5, 6-letnie.
2. Każde przedszkole może zgłosić do udziału w konkursie max. dwoje dzieci.
3. Technika prac dowolna. Formy płaskie w formacie A3. Preferowane prace przestrzenne.
4. Każda praca powinna zawierać metryczkę z: imieniem i nazwiskiem autora pracy, wiekiem dziecka, nazwiskiem nauczyciela, pod kierunkiem, którego została wykonana praca, tytuł pracy.
5. Prace należy złożyć do organizatora konkursu do 10.04.2019 r.
6. Prace przechodzą na własność organizatora.
7. Kryteria oceny prac:

1) kreatywność – 10 p.
2) użycie niekonwencjonalnych materiałów – 5 p.
3) estetyka wykonania prac – 3 p. 8. Przewidziane są nagrody główne: I, II, III miejsce, nagroda specjalna. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy konkursu
Anna Iwan
Kamila Tombarkiewicz
Przedszkole Samorządowe nr 25 w Kielcach