W dniu 8 października (wtorek) 2019 r. dzieci z oddziału III i IV będą brały udział w wycieczce do Pasieki edukacyjnej „Pszczółka”, ul. Kielecka 4 w Nowej Słupi

 

Przyrodnicze warsztaty terenowe „Wielka siła małych stworzeń owady zapylające”

W programie wycieczki – dwa warsztaty dla dzieci:
Warsztat nr 1 - „Kwiatka na kwiatek” – znaczenie owadów w procesie zapylania.
Warsztat nr 2 – „W królestwie pszczół” – pszczoły miodne i niemiodne.
9.00 – Zbiórka w przedszkolu i wyjazd na warsztaty.
9.00 – 9.45 – Przyjazd na miejsce i podział na 2 grupy warsztatowe.
10.00 – 11.00 – uczestniczenie w zajęciach warsztatowych.
11.00 – 11.30 – przerwa na słodki poczęstunek.
11.30. – 12.30. – zamiana grup warsztatowych i dalsze uczestniczenie w zajęciach.
12.30. – 13.30 – poczęstunek (kiełbaska, ketchup, chleb, herbatka)
13.30 – 13.45 – podsumowanie warsztatów, wręczenie drobnych upominków dla dzieci

Planowany powrót do Kielc około godz. 14.30

Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 38,00 zł./os., w cenę wliczono:
- Transport
- Warsztaty przyrodnicze – „Z kwiatka na kwiatek”, „W królestwie pszczół”
- Nagrody dla uczestników
- Koszty organizacyjne m.in.: wydruk kart pracy i ilustracji wykorzystanych do prowadzenia (m.in.: kolorowe opaski owadów, zakup materiałów do wykonania domków dla owadów zapylających, zakup materiałów do wykonania bomb nasiennych, zakup materiałów plastycznych do zademonstrowania procesu zapylania, zakup „paliwa” do rozpalania podkurzaczy przed wejściem dzieci do pasieki itp.)
- Wpłaty należy dokonać do dnia 07.10.2019 r. u wychowawców oddziału III i IV

UWAGA!!!
Prosimy o odpowiedni ubiór sportowy ( nie zakładamy najlepszych, markowych rzeczy).

Prosimy również o zgłoszenie dzieci uczulone na miód (wyroby pszczelarskie).

Gdy będą niekorzystne wrunki atmosferyczne wycieczka będzie odwołana.