Projekt "Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie - Bajkowe królestwo"
realizowany był przez Przedszkole Samorządowe nr 25 w Kielcach z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL :

 • Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
 • Działanie 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
 • Poddziałanie 9.1.1.: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Cele szczegółowe projektu:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci pochodzących z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych,
 • zwiększenie dostępności przedszkola i wczesnej edukacji dla mieszkańców gminy Kielce,
 • objęcie opieką psychologiczną dzieci i rodziców uczestniczących w projekcie,
 • objęcie opieką logopedyczną dzieci uczestniczących w projekcie,
 • korygowanie wad postawy poprzez zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia na basenie,
 • rozwijanie nowych umiejętności intelektualnych i manualnych poprzez zajęcia taneczne i plastyczne,
 • edukacja przedszkolna oraz pomoc w uzyskiwaniu samodzielności w kolejnych etapach kształcenia,
 • integracja środowiskowa mieszkańców Kielc.

W projekcie brało udział 80 dzieci z PS nr 25 w wieku od 3 do 5 lat.

Uczestniczyli oni w:

W ramach realizacji projektu PS nr 25 zostało wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny.

Zostały także zorganizowane Dni Otwarte 26.11.2009r. oraz 23.09.2010r.

Został stworzony również Kącik Biblioteczny. Z jego bogatych zbiorów można korzystać nie tylko w Przedszkolu, gry i książki dzieci mogą wypożyczać do domów.

W dobie technologii komputerowej i gier komputerowych - chcemy wykształcić wśród naszych dzieci nawyk czytania. Powszechnie wiadomo, iż dzieciom, którym regularnie się czyta szybciej się rozwijają, łatwiej przyswajają wiedzę o świecie i ludziach, a także czują się bezpieczne i kochane.

Dzięki realizacji projektu z EFS w naszym przedszkolu powstał w ogrodzie, tak bardzo oczekiwany przez naszych wychowanków, plac zabaw. Bo przecież:

"Dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu, poprzez te gry wychowywać....."
(Henryk Jordan "Chowanna" nr 3/1945, W-wa).

23 września 2010 roku w naszym przedszkolu odbył się drugi już DZIEŃ OTWARTY promujący realizowany w przedszkolu projekt unijny:

"BAJKOWE KRÓLESTWO - PRZEDSZKOLE DLA MNIE I DLA CIEBIE"

26 listopada 2009 roku był ważnym dniem w życiu przedszkolaków, ich rodziców oraz pracowników Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach.

W tym dniu przedszkole otworzyło swoje podwoje dla wszystkich tych, którzy mieli ochotę zobaczyć "Bajkowe Królestwo - przedszkole dla Mnie i dla Ciebie". Taką nazwę nosi projekt realizowany w placówce ze środków Unii Europejskiej.