"Bajkowa kraina w wierszach Juliana Tuwima" - prezentacja w formacie Microsoft Power Point


"Przedszkolaki, czy Wy wiecie ? Świętokrzyskie najpiękniejsze w świecie"