„CZYTAM, PISZĘ, LICZĘ” Projekt edukacyjny realizowany w Przedszkolu Samorządowym Nr 25 w Kielcach w roku szkolnym 2016/2017

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole będzie realizowało projekt edukacyjny, pn. „Piszę, czytam, liczę”. Czytanie i pisanie należą do podstawowych środków komunikacji międzyludzkiej. Im szybciej zostaną opanowane, tym lepiej dla dziecka, bowiem stymulują one jego rozwój umysłowy oraz poszerzają możliwości zdobywania wiedzy. Zarówno czytanie, jak i pisanie wykorzystuje ten sam zespół cech psychofizycznych, na który składają się funkcje: słuchowa, artykulacyjna, wzrokowo-ruchowa, a przy pisaniu dodatkowo motoryczna. Nie mniej ważne jest dziecięce liczenie, które wywodzi się z rytmu i gestu wskazywania, co daje początek intensywnych ćwiczeń, których celem jest ukształtowanie w umyśle dziecka zdolności do wychwytywania prawidłowości.

W związku z powyższymi argumentami oraz ze zmianami w podstawie programowej, a także realizując kierunki polityki oświatowej państwa, nasz projekt edukacyjny „Piszę, czytam, liczę” pomoże lepiej przygotować dzieci do nauki w szkole, wzrośnie zainteresowanie czytelnictwem wśród dzieci, przedszkolaki nabędą odpowiednie kompetencje intelektualne i emocjonalne, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej, poprawi się sfera motoryczna, w tym sprawność manualna i grafomotoryczna. Stąd wybór powyższego tematu projektu edukacyjnego, który nasze przedszkole postanowiło realizować od listopada do końca grudnia 2016 r.

Prezentacja z działań realizowanych przez grupę IIIa w ramach projektu edukacyjnego "Czytam, piszę, liczę" - pobierz prezentację.

Prezentacja z działań realizowanych przez grupę IV w ramach projektu edukacyjnego "Czytam, piszę, liczę" - pobierz prezentację.

Prezentacja z działań realizowanych przez grupę III b w ramach projektu edukacyjnego "Czytam, piszę, liczę" - pobierz prezentację.