Międzynarodowy Dzień Pokoju obchodzony jest dla uczczenia i wsparcia idei pokojowej jako sprzeciwu wobec wojen na świecie.


Dzieci z oddziału III b - muzycznego również wzięły udział w tej ważnej akcji w dniu 2 stycznia br. Przedszkolaki zostały wprowadzone w tematykę patriotyczną. Odbyły pogadankę w duchu edukacji kultury pokoju. Uczestniczyły w zabawach integrujących grupę rówieśniczą, uczących szacunku, empatii oraz współczucia dla drugiego człowieka.
W dalszej części zajęć – w ramach szeroko rozumianej jedności – nasi podopieczni wspólnie wykonali pracę plastyczną "Ziemia to my". Na zakończenie wspólnie odśpiewaliśmy piosenkę i przekazaliśmy sobie „Znak pokoju” - bo pokój to najlepsze dobro jakie może nas spotkać.

Opracowała: Barbara Trybus