19 lutego 2019r., przedszkolacy z oddziałów III b oraz IV, korzystając ze sprzyjającej pogody wybrali się na zajęcia edukacyjne do siedziby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Dowiedziały się tam, iż celem działania Zespołu Parków jest zachowanie i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Nasi podopieczni poznali przyrodę otaczających nasze miasto parków. Zachęceni przez Panią Leśnik do częstych wycieczek do lasu obiecali „zostawiać po sobie tylko ślady stóp”.

opracowała: Barbara Trybus