Dnia 12 lutego 2019r. w oddziale IV – muzycznym w ramach innowacji pedagogicznej „Przedszkole z oddziałami muzycznymi” odbyły się zajęcia otwarte- muzyczne, których tematem był „Taniec niemiecki „Drumla”- nauka układu rytmiczno- ruchowego”.

Zajęcia prowadzone były metodą Carla Orffa oraz wykorzystano elementy Metody Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss. Prowadziły je panie: Dorota Pacek-Styś- nauczyciel zajęć muzyczno-rytmicznych przy pomocy p. Anny Chmielewskiej – wychowawczyni oddziału.
Celem zajęć było kształtowanie słuchu muzycznego, rozwijanie poczucia rytmu, inwencji twórczej, stwarzanie sytuacji wdrażających do rytmicznej gry na instrumentach perkusyjnych, stwarzanie miłej, radosnej atmosfery oraz tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dzieci.
Na początku odbyła się rytmiczna rozgrzewka – dzieci poruszają się w rytm muzyki granej przez nauczyciela (wartości rytmiczne: ćwierćnuty, ósemki, półnuty, rytm punktowany). Później utrwalały układ taneczny do piosenki „Bałwanek Bulli”. Następnie nauczycielka zaprezentowała utwór Drumla, pokazała dzieciom ilustrację przedstawiającą ten tradycyjny instrument niemiecki. Kolejnym punktem była nauka układu rytmiczno- tanecznego „Drumla” oraz jego instrumentalizacja. Na zakończenie zajęć dzieci bawiły się w zabawę ruchową– „Ciągnę sanki pod górkę”. Dzieci z wielką radości i olbrzymim zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach muzycznych, a rodzice, przez cały czas obserwowali przedszkolaków, byli pod wrażeniem umiejętności dzieci.
Rodzicom uczestniczącym w zajęciach serdecznie dziękujemy za przybycie :)