W marcu 2019 r. w oddziale muzycznym III A odbyły się zajęcia otwarte – muzyczne.

Celem tych zajęć było: rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci, która najpełniej rozwija się poprzez śpiewanie i zabawy ruchowe ze śpiewem; rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i doświadczeń muzycznych dzieci poprzez śpiewanie i zabawy z piosenką; rozwijanie poczucia rytmu, słuchu muzycznego; określania nastroju, tempa oraz dynamiki utworu; rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich; pokazanie rodzicom, jakie wartości tkwią w muzyce i zabawach rytmiczno – ruchowych. Jak poprzez autentyczne zachowania dzieci rozwinąć można wrażliwość i zamiłowanie do muzyki. Dodatkowo przedszkolaki bawiły się przy piosence „Wkrótce wiosna” przy akompaniamencie pianina, wykonywały ćwiczenia rytmiczne do pokazanego wcześniej układu oraz zabawy ruchowe z wykorzystaniem barwy dźwięku. Następnie odbyła się prezentacja utworu „Marsz turecki” W. A. Mozarta (dzieci, oglądały fotografie kompozytora utworu) i instrumentalizacja utworu z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych – dzwoneczki, kastaniety, klawesyn. Kolejnym zadaniem była zabawa twórcza, gdzie odbyły się improwizacje taneczno-ruchowe do utworu „Wiosna” A Vivaldiego z użyciem rekwizytu (kolorowe chusteczki). Na zakończenie został zaprezentowany rodzicom utwór Letkiss Orchestra Roberto Delgado do układu tanecznego „Żaby” z wykorzystaniem zielonych rękawiczek. Dzieci w atmosferze radosnej zabawy i odprężenia, chętnie uczestniczyły w zajęciach muzycznych.
Rodzice dzieci z dumą i z wielkim zainteresowaniem obserwowali przedszkolaków podczas zajęć i z uśmiechem na twarzy wykonywali pamiątkowe zdjęcia.
Rodzicom uczestniczącym w zajęciach otwartych serdecznie dziękujemy za przybycie oraz zapraszamy na kolejne.

Opracowała:
mgr Barbara Kowalczyk
Wychowawca oddziału III A