Dzień 25 kwietnia 2019 roku był od samego rana dla Ali i Kornelii szczególny.

Dziewczynki szykowały się do konkursu recytatorskiego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach ul. Piotra Ściegiennego 13.. Organizatorem konkursu była Dyrekcja Niepublicznego Przedszkola „Nasza Babcia” w Kielcach, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. Konkurs miał formę prezentacji dowolnego utworu literackiego z zakresu poezji dziecięcej posiadającego treści związane z Polską jej symbolami, historią, legendami, przyrodą. Kornelia zaprezentowała wiersz „Co to jest Polska?” Katarzyny Grochowskiej, natomiast Alicja recytowała wiersz „Polska jest wspaniała” Iwony Romanowskiej.
Dziewczynki za swoją prezentację wierszy podczas konkursu otrzymały wyróżnienie, zostały wręczone im dyplomy, podziękowania oraz drobne upominki.

Przygotowała: Barbara Kowalczyk