W dniu 24 kwietnia 2019 roku w oddziale III A obchodzony był Dzień Ziemi.

Była to wśród naszych przedszkolaków kolejna okazja do zamanifestowania ekologicznych postaw. W tym roku hasło obchodzonego Dnia Ziemi również odnosiło się do zagadnienia związanego z ochroną przyrody i budowaniem proekologicznych postaw - „Ochrona zagrożonych gatunków”. Szczególną uwagę zwróciliśmy na zagrożone gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, a także na społeczność ludzką, której byt we współczesnym świecie jest również zagrożony.
W sali odbyły się zajęcia wprowadzające do tematyki i zapoznające z problemem środowiska przyrodniczego. Dzieci dowiedziały się, że przyroda z roku na rok jest coraz bardziej niszczona. Wszelkie zanieczyszczenia i zatrucie środowiska oraz odpady, jakie produkuje człowiek, a także zła jakość powietrza – to problemy, z którymi spotykamy się codziennie. Więc należy przybliżyć dzieciom ten problem podnosząc ich świadomość ekologiczną i w przyszłości odpowiedzialność za stan środowiska oraz los przyrody i człowieka na Ziemi. Jak wiadomo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą Ziemię i powinniśmy dbać o jej czystość, świeżość powietrza, ekologiczny i zdrowy styl życia. Następnie wyszliśmy do ogrodu przedszkolnego i posadziliśmy rośliny kwiatów, ziół i drzew – dębów, klonów i kasztanowców. Sadzonki kwiatów, ziół i drzew samodzielnie wyhodowaliśmy z nasion, gdzie pielęgnowaliśmy je i przechowywali w okresie zimy w sali oraz szklarni przedszkolnej.

Opracowała: Barbara Kowalczyk