W dniu 22 maja 2019 roku dzieci z grupy III b wybrały się na wycieczkę do Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.


Celem wyjazdu było poszerzanie wiadomości z zakresu edukacji regionalnej, ukazanie znaczenia zabytków i dzieł sztuki, poznanie zasad pracy muzealnika oraz wdrażanie do właściwego zachowania się w ośrodkach kultury.
Podczas spotkania z przewodnikiem przedszkolaki dowiedziały się co to jest muzeum i w jakim celu chroni się zabytki i gromadzi eksponaty muzealne. Odbyły się również warsztaty edukacyjne pt. „Zróbmy sobie wystawę”, podczas których nasi wychowankowie mogli wcielić się w rolę kustosza.
Przeżycia i emocje, które towarzyszyły dzieciom podczas wycieczki na pewno wpłyną na trwałość zdobytej wiedzy i realizację edukacji regionalnej.

Opracowała: Barbara Trybus