W dniu 10 października 2019 r. o godz. 10:00 w sali oddziału IV odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji Święta Drzewa.

W uroczystości udział brały dzieci z wszystkich oddziałów przedszkolnych. Celem uroczystości było: wzbogacenie wiadomości dzieci na temat drzew i ich znaczenia w środowisku; podniesienie świadomości ekologicznej; kształtowanie więzi z przyrodą i pozytywnego stosunku do niej; poznanie różnych gatunków drzew. Obchody tego dnia rozpoczęły się od cyklu zajęć edukacyjnych poświęconych znaczeniu lasów w życiu organizmów żywych oraz form ich ochrony.

Dyrektor Przedszkola powitała wszystkich przybyłych na uroczystość i poinformowała, że odbędzie się podsumowanie konkursu plastycznego „Drzewa wokół nas”. W konkursie tym brało udział 33 przedszkolaków wraz ze swoimi rodzicami. Malownicze jesienne drzewa zostały wykonane różnymi technikami plastycznymi. Wykonano z materiału przyrodniczego makiety lasu, przestrzenne sylwety drzew oraz prace drzew w formie płaskiej. Oceny prac konkursowych dokonało jury powołane przez organizatorów w składzie: Jolanta Perlak- Patyńska – dyrektor; Barbara Kowalczyk – nauczyciel; Anna Iwan – nauczyciel Karolina Olszewska – nauczyciel. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z tematyką prac w poszczególnych grupach wiekowych przyznała w każdej kategorii wiekowej 3 główne miejsca, oraz podziękowania dla pozostałych uczestników. Pani Dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody laureatom za zajęcie I, II, III miejsca, również dzieci wyróżnione otrzymały dyplomy i drobne upominki.

Pacę przestrzenną wykonało 10 uczestników – w tej kategorii:

I miejsce:Amelia Chojnecka z oddział IV i Adrian Pióro z oddziału II;
II miejsce: Jowita Ligman z oddziału IV;
III miejsce:Jan Łukowski z oddziału IV.

Prace płaskie wykonało 23uczestników – w tej kategorii:
I miejsce: Eliza Podgórska – oddział I, Liliana Bartela – oddział I, Nina Ajchel – oddział IV;
II miejsce: Leon Kędziora – oddział II, Mikołaj Stawiarz – oddział IV, Jan Główczyński – oddział V;
III miejsce: Marta Wołowiec – oddział Iv, Liliana Kowalska – oddział IV i Dawid Biegański – oddział V.

Następnie odbył się konkurs „Czy wiesz, jakie to drzewo?” w formie zagadek słownych, zadaniem uczestników było udzielenie ustnej odpowiedzi na zadaną zagadkę. Kolejnym etapem uroczystości było pasowanie wszystkich przedszkolaków na „Młodych Ekologów”.

Dyrektor Przedszkola odczytała „Kodeks Młodego Ekologa”, a dzieci wspólnie złożyły przyrzeczenia, po czym pani Dyrektor wręczyła przedszkolakom legitymacje członkowskie Przedszkolnego Koła LOP. Następnym etapem i bardzo ważnym wydarzeniem było wyjście do ogrodu przedszkolnego i wzięcie udziału w sadzeniu drzew. Ponieważ nasze przedszkole dołączyło do projektu „Robimy tlen dla Kielc”, którego organizatorem jest Liga Ochrony Przyrody w Kielcach w związku z tym otrzymaliśmy drzewo tlenowe – paulownia cotevisa, które zasadziliśmy na terenie ogrodu przedszkolnego. Drzewa tlenowe szybko rosną, dają ogromną ilość tlenu, a także w przyszłości mają przynieść korzyści pszczołom, które zagrożone są wyginięciem. Zasadziliśmy także drzewa zakupione przez rodziców dzieci – katalpę i robinię akacjową. Przygotowując dołki do sadzenia drzew wykopaliśmy z ziemi skarb – monetę 2 zł z 1958 roku. Skarb ten obecnie znajduje się pod opieką oddziału IV.

Opracowała: Barbara Kowalczyk