W dniu 18 października 2019 r. dzieci z oddziału III i IV brały udział w wycieczce do Pasieki edukacyjnej „Pszczółka” w Nowej Słupi, gdzie odbyły się przyrodnicze warsztaty terenowe „Wielka siła małych stworzeń”.

Gospodarze pasieki Beata i Krzysztof Antoszewscy bardzo ciepło i serdecznie powitali najmłodszych członków Przedszkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody „Baba Jaga”. Zapoznali z tematyką i sposobem prowadzenia zajęć. Dzieci zostały podzielone na grupy warsztatowe - które odbyły się w dwóch blokach tematycznych modyfikowanych przez osoby prowadzące w zależności od wieku i tempa pracy uczestników: warsztat nr 1 „ Z kwiatka na kwiatek” – znaczenie owadów w procesie zapylania i warsztat nr 2 „W królestwie pszczół” – pszczoły miodne i niemodne.
Podczas warsztatów dzieci zdobywały wiedzę na temat życia pszczół, jak zbudowana jest pszczoła, czym się odżywiają małe pszczółki, w jaki sposób widzą pszczoły – wykorzystano specjalne okulary, które dzieci mogły sobie założyć i oglądać świat z perspektywy owadów. Założyły stroje ochronne pszczelarza i odwiedziły pasiekę. Poznały jak jest zbudowany ul i z jakich elementów składa się ul, dowiedziały się, jakie znaczenie ma zapach dla mieszkańców ula, wykonywały świece z wosku pszczelego. Poznały narzędzia, jakimi posługuje się pszczelarz i jak wygląda praca w pasiece. Wiadomości te dzieci zdobywały poprzez różnego rodzaju zabawy i gry terenowe, z wykorzystaniem eksponatów owadów, okularów, masek, i wiele różnych kart pracy.
Udział w warsztatach przybliżył dzieciom znaczenie owadów w procesie zapylania oraz uświadomił konieczność ochrony zapylaczy.
W trakcie warsztatów mieliśmy czas na słodki poczęstunek zorganizowany przez prowadzących zajęcia, a był to słodki pączek i soczek.
Na zakończenie naszego pobytu w pasiece wszystkie grupy spotkały się przy pieczonej kiełbasce i herbatce wspominając wspaniały pobyt w pasiece.
Roześmiane buzie przedszkolaków świadczyły o ich wielkim zadowoleniu z wycieczki. Szczęśliwe, pełne wrażeń i bogatsze o nową wiedzę i doświadczenia powróciły do przedszkola.

Opracowała: Barbara Kowalczyk