Udział dziecka z oddziału muzycznego IV Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach w Konkursie Plastyczno - Recytatorskim „Spiżarnia Pani Jesieni”

 

W dniu 08 listopada 2019 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Kielcach, odbył się Konkurs Plastyczno - Recytatorski „Spiżarnia Pani Jesieni”. Organizatorem konkursu była Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Kielcach oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego. Celem konkursu między innymi było rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą o tematyce przyrodniczej, uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody oraz rozbudzanie zainteresowań plastycznych.
W konkursie tym mogło wystąpić tylko 1 dziecko w wieku 5 i 6 lat, które zaprezentuje wiersz o tematyce jesiennej oraz wykona pracę plastyczną związaną z prezentowanym utworem. Konkurs miał formę prezentacji dowolnego utworu literackiego z zakresu poezji dziecięcej posiadającego treści związane z jesienną przyrodą. Nasze przedszkole reprezentowała jedna dziewczynka 5 – letnia z oddziału IV - Marta Wołowiec. Marta zaprezentowała wiersz „Jesienny pociąg” Doroty Gellner oraz wykonała pracę plastyczną do wybranego wiersza. Dzieci podczas konkurs świetnie się bawiły przy dźwiękach znanych piosenek, wykonały jeżyka z warzyw i owoców. Dziewczynka za swoją wspaniałą prezentację wiersza podczas konkursu otrzymała szczególne wyróżnienie oraz duże brawa. Na zakończenie wspaniałej zabawy zostały wręczone wszystkim dzieciom dyplomy za udział w konkursie oraz drobne upominki.

Przygotowała: Barbara Kowalczyk