Chór dziecięcy Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach

 

Chór działający w Przedszkolu Samorządowym nr 25 w Kielcach powstał w roku szkolnym 2019/2020 z inicjatywy Pani Magdaleny Cabaj - na co dzień działającej w Stowarzyszeniu Przyjaciół Chóru Kameralnego Fermata w Kielcach.  Od października br. chór uczestniczy w ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Śpiewająca Polska”.

„Śpiewająca Polska” to program skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej, by przez śpiew mogli radować się życiem, doświadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania oraz i otwierać na świat kultury.

Celem programu jest:

       - Edukacja świadomych odbiorców sztuki.
       - Poznanie przez młodzież wartościowej polskiej i światowej literatury muzyczne.
       - Rozwój muzykalności dużej ilości młodych ludzi, którzy w przyszłości zasilą profesjonalne i amatorskie zespoły chóralne.
       - Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie sztuka niesie.
       - Rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną.
       - Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
       - Kontakt uczestników programu z wybitnymi artystami.
       - Doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunki z pracy z dziećmi.

W skład chóru naszego przedszkola wchodzą dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

W jego repertuarze znajdą się zarówno piosenki dziecięce, ludowe, jak i utwory muzyki klasycznej. Prezentację swoich uzdolnień muzycznych mali chórzyści będą mieli okazję podczas uroczystości wewnątrz przedszkolnych oraz na terenie miasta.

Inauguracja Chóru dziecięcego PS 25 w Kielcach miała miejsce w dniu 20 listopada 2019r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim podczas konferencji „Śpiewajmy i grajmy w szkole – edukacja przez sztukę” organizowanej w ramach programu pilotażowego „Grajmy w szkole” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Narodowym Forum Muzyki, Polską Radą Muzyczną oraz Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym (w ramach projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska).

Opracowała: Barbara Trybus