W dniu 08 listopada 2019 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Kielcach, odbył się Konkurs Plastyczno - Recytatorski „Spiżarnia Pani Jesieni”.

Organizatorem konkursu była Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Kielcach oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego. Celem konkursu między innymi było rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą o tematyce przyrodniczej, uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody oraz rozbudzanie zainteresowań plastycznych. W konkursie tym mogło wystąpić tylko 1 dziecko w wieku 5 i 6 lat, które zaprezentuje wiersz o tematyce jesiennej oraz wykona pracę plastyczną związaną z prezentowanym utworem. Konkurs miał formę prezentacji dowolnego utworu literackiego z zakresu poezji dziecięcej posiadającego treści związane z jesienną przyrodą. Nasze przedszkole reprezentowała Marta Wołowiec. Marta zaprezentowała wiersz „Jesienny pociąg” Doroty Gellner oraz wykonała pracę plastyczną do wybranego wiersza. Dzieci podczas konkurs świetnie się bawiły przy dźwiękach znanych piosenek, wykonały jeżyka z warzyw i owoców. Marta za swoją wspaniałą prezentację wiersza podczas konkursu otrzymała szczególne wyróżnienie oraz duże brawa. Na zakończenie wspaniałej zabawy zostały wręczone wszystkim dzieciom dyplomy za udział w konkursie oraz drobne upominki.

Przygotowała: Barbara Kowalczyk