26 listopada br. odbyły się, jak co roku w naszym przedszkolu, zajęcia otwarte dla rodziców dzieci 6-letnich.

Zależy nam na aktywnym włączaniu się rodziców w edukację swoich pociech a przez to także w życie przedszkola. Cieszymy się, że coraz większa liczba rodziców dąży do świadomego udziału w procesie instytucjonalnego wychowania i kształcenia swoich pociech.

W trakcie zajęć rodzice mogli zapoznać się z metodyką wprowadzania nowych treści dydaktycznych oraz zaczerpnąć inspirację do spontanicznej zabawy w domu wykorzystując codzienne czynności i sytuacje poprzez które mogą utrwalać poznane na zajęciach wiadomości.

Tematem tegorocznego spotkania było wprowadzenie litery „k” oraz rozbudzanie i rozwijanie umiejętności czytania. Zajęcia realizowano w oparciu o następujące treści zawarte w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

Dziecko:
1.1. Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych.
1.2. Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej ( stara się współpracować w zabawach i sytuacjach zadaniowych).
3.1. Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób.
3.3. Uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty.
5.4. Uczestniczy w zabawach ruchowych.
12.1. Nazywa zwierzęta i rośliny.
14.7. Zna drukowane wielkie i małe litery.
14.8. Interesuje się czytaniem, układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać.

Podczas spotkania Rodzice mieli ponadto możliwość zapoznania się ze sposobami pracy nauczyciela z ich dziećmi, obserwowania zachowania dziecka na tle grupy, mogli także śledzić ogólne postępy dziecka na wszystkich płaszczyznach wychowania przedszkolnego.

Dziękuję wszystkim rodzicom za udział w zajęciach.

Barbara Trybus – wychowawca oddziału V-muzycznego