W dniu 21.02.2020 dzieci z oddziału III, IV i V wzięły udział w spotkaniu profilaktycznym z przedstawicielem Straży Miejskiej w Kielcach.

Tematem zajęć było „O bezpieczeństwo dbamy, obcych nie słuchamy”. Na początku spotkania przedszkolaki przypomniały sobie, na czym polega praca strażnika miejskiego, jak wygląda jego ubiór i utrwaliły wiedzę dotyczącą telefonów alarmowych. Poznały zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku, w dużych skupiskach ludzi np. w parku, na placu zabaw czy galerii handlowej. Dowiedziały się też o zasadach bezpieczeństwa w domu np. pozostawianie dzieci samych, że nie należy otwierać drzwi obcej osobie, mówić jak się nazywają oraz brać od obcych osób np. słodyczy. Wzięły też udział w krótkich scenkach dramowych – uczyły się mówić NIE obcej osobie. Obejrzały prezentację multimedialną, wysłuchały bajki dydaktycznej oraz rozwiązywały zagadki. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania, czym udowodniły, że tematyka bezpieczeństwa jest im bliska i znana.
Pani Karolina Kędzierska pochwaliła dzieci za ich wiedzę i wręczyła edukacyjne książeczki do kolorowania oraz nagrody za aktywny udział w zajęciach.

Opracowała:
Barbara Kowalczyk