W dniu 11marca 2020 r. przedszkolaki z oddziału IV miały okazję uczestniczyć w zajęciach z pierwszej pomocy.

Zajęcia prowadzone były przez pana ratownika medycznego – tatę Mikołaja Stawiarza. Przedszkolaki podczas tych zajęć dowiedziały się, jak bardzo potrzebna i odpowiedzialna jest praca ratownika medycznego. Zajęcia prowadzone były w lekki i łatwo przyswajalny sposób.
Ratownik medyczny wprowadził dzieci w tajniki udzielania pierwszej pomocy medycznej np. jak możemy pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, jednocześnie ucząc telefonów alarmowych oraz przedstawiając podstawowe i najważniejsze czynności związane z ratownictwem. Pokaz przeprowadzony był w sposób prosty i ciekawy, a przedszkolaki bardzo chętnie brały w nim czynny udział. Ratownik pochwalił wszystkie dzieci za bardzo dobrą znajomość numerów alarmowych. Dzieci dowiedziały się, kogo i w jaki sposób należy poinformować, gdy ktoś potrzebuje pomocy przedmedycznej.
Pan ratownik przypomniał przedszkolakom, że w związku z zagrożeniem zdrowia przez koronawirusa w Polsce należy bardzo często myć ręce z użyciem mydła i wody, bo to pomaga zniszczyć wirusa. Podczas kichania i kaszlu zasłaniamy usta, aby koronawirus nie roznosił się i nie zarażał innych.
Mamy nadzieję, że dzieci nigdy nie będą musiały korzystać z nabytej wiedzy, lecz gdyby zaszła taka potrzeba – będą potrafiły pomóc. Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw wobec zagrożenia życia oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi i czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.
Oczywiście poprzez te zajęcia przedszkolaki nie staną się profesjonalnymi ratownikami, ale nauczą się radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswojenie z nią najmłodszych, bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały udzielić pierwszej pomocy.

Opracowała: Barbara Kowalczyk