W dniu 9 maja 2018 r. dzieci z oddziału II A, II B i III brały udział w wycieczce do Pasieki edukacyjnej „Pszczółka” w Nowej Słupi, gdzie odbyły się przyrodnicze warsztaty terenowe „Wielka siła małych stworzeń”.

25 maja 2018r. odbył się w naszym ogrodzie przedszkolnym Rodzinny Piknik Country, którego mottem przewodnim był Dziki Zachód.

… tymi słowami przedszkolaki z oddziału IV i V muzycznego realizujące innowację pedagogiczną „Przedszkole z oddziałami muzycznymi” i uczęszczające na cykliczne zajęcia muzyczne odbywające się w Szkole Muzycznej w Kielcach podziękowały nauczycielom - instrumentalistom za możliwość poznania różnorodnych instrumentów muzycznych, ich budowy oraz sposobu wydobywania z nich dźwięku.

17. 05. 2018 Przedszkole Samorządowe nr 25 w Kielcach odwiedzili niezwykli goście - ratownicy medyczni, którzy do przedszkola przyjechali karetką pogotowia, co jako pierwsze zwróciło uwagę wszystkich przedszkolaków.

W dniu 17maja 2018r. w oddziale IV – muzycznym odbyły się zajęcia otwarte- muzyczne, których celem było rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej, rozwijanie umiejętności postrzegania i zaznaczania pulsu muzycznego oraz kształcenie pamięci muzycznej, rytmicznej i przestrzennej.

Pod takim tytułem w poniedziałek 14 maja 2018r. - odbył się naszym przedszkolu, kolejny koncert muzyczny.

17.05.2018 r. w oddziale muzycznym II „a” i II „b” odbyły się zajęcia otwarte - muzyczne.

VI Przegląd Form Artystycznych wypełnił Kieleckie Centrum Kultury artystycznymi talentami, baśniowym klimatem i edukacyjnymi treściami prezentowanymi przez młode pokolenie.

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach oraz Zespół „Tropem Przygody” w Kielcach zaprosili naszych przedszkolaków z oddziału IV i V do udziału w grze edukacyjnej pn. „Obrońcy Przyrody Na Tropach Niszczycieli Ziemi”.


„Drodzy panowie i panie
Akcja rozgrywa się na straganie
Przekonajcie się sami
że warzywa są super aktorami!”