W dniach od 26 sierpnia do 28 sierpnia 2020r w godzinach od 9.30 do 12.00 serdecznie zapraszamy na ZAJĘCIA ADAPTACYJNE dla dzieci trzy letnich.

 Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do sekretariatu do 20 sierpnia 2020r do godziny 14.00.

Na zajęcia adaptacyjne nie przynosimy jedzenia , picia i własnych zabawek.

Dziecko i rodzice muszą mieć zmienne obuwie i wygodny ubiór.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA NA ZAJĘCIA: Pobierz plik